គំនូរជីវចល

animBANDEAU
> ឆ្នាំទី 1 (វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទូទៅ) 4ម៉ោង / សប្តាហ៍
> ឆ្នាំទី 2 (ជំនាញ) 20ម៉ោង / សប្តាហ៍ (+ សិក្ខាសាលា )
> ឆ្នាំទី 3 (ជំនាញ) 35 ម៉ោង / សប្តាហ៍( + កម្មសិក្សា)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអនុញ្ញាតឲ្យមានចំនេះដឹងដ៏ល្អលើបច្ចេកទេសជំនាញនៃចង្វាក់របស់ការផលិតនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តគំនូរជីវចល(មុនការផលិត  / ពេលកំពុងផលិត / ក្រោយពេលការផលិត)។ ត្រូវយល់និងមានចំនេះដឹងល្អលើ សក្តានុពលនៃចលនាការសរសេរសេណរីយូការធ្វើទៅ លើជារូបភាពសម្លេងនិងសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាដែលប្រើប្រាស់ជាពិសេសសម្រាប់គំនូរជីវចល(Flash, Photoshop, After effects, ដំបូង​មុនគេ​​ និង ការផ្តួចផ្តើមពីបច្ចេកទេស 3D)។

លទ្ធផលរបស់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល គឺការបង្កើតខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លីជាឯកជនផ្ទាល់ខ្លួន និងរួមគ្នា ដែលខ្សែ ភាពយន្តទាំង នេះអាចយកទៅ ចូលរួម នៅក្នុងពិធីបុណ្យខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងនៅបរទេស។


សកម្មភាពចម្បងៗ :

 • ចលនាការគូរ : គំនូរម៉ូឌែល រូបសាស្រ្ត នេត្រាទស្សន៍ ការវិភាគចលនា
 • ការរចនាតួអង្ក និងការតុបតែង
 • សិក្ខាសាលានៃការសរសេរ សេណារីយូ និងវិភាគខ្សែភាពយន្ត
 • គំនូរជីវចល : វិភាកពីល្បែង គំនូរជីវចលដែលសាមញ្ញធម្មតា និងដោយប្រើបច្ចេកទេស 2D។
 • ឆុតឆាកការសម្តែង : ភាសាខ្សែភាពយន្ត និងខាងល្ខោន storyboard layout ។
 • ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍការតុបតែងពណ៌
 • ចង្វាក់នៃការងារ ដែលពិសេសរួមបញ្ចូលទាំងបច្ចេកទេស 3D ។
 • បច្ចេកទេសនៃការថត និងការកែសម្រួលវីដេអូ
 • ចង្វាក់នៃសម្លេង និងការរចនាសម្លេង
 • Special effects​​ and composition
 • ភាសាបច្ចេកទេសជំនាញ ( អង់គ្លេស)
 • វិធីសាស្ត្រនៃការផលិតខ្សែភាពយន្ត (​ធ្វើខ្សែភាពយន្តខ្លីមួយនៅក្នុងក្រុម)។

 

1000hands-13 copie 1000hands-17 copie